Розробка під замовлення

Інформація про розробки значних автоматизованих інформаційних систем

За період діяльності виконані і впроваджені проекти різного ступеню складності у різних предметних областях, в тому числі:

 1. Система автоматизованого проектування конструкторської документації та технологічної підготовки виробництва деталей методом порошкової металургії (3-е місце на конкурсі розробок програмного забезпечення підприємствами України в 1992 році, впроваджена на усіх значних підприємствах-виробниках Радянського Союзу).
 2. Автоматизована система “Зведені відомості бюджетних установ України” для подання регламентної звітності державними установами. 
 3. Корпоративна автоматизована система “Винаходи” для Держпатенту України (Диплом конкурсу “ТОП-СИСТЕМА-1999”). Управління діловодством щодо об'єктів інтелектуальної власності.
 4. Автоматизована система “Патентний повірений”.
 5. Технологічна автоматизована система “Зворотній зв’язок”.
 6. Автоматизована система “Ліцензування”.
 7. Автоматизована система “Аналітик”. Статистчиний аналіз даних показників функціонування підприємства.
 8. Система автоматизованої оцінки економічної ефективності рекламних акцій.
 9. Автоматизована система управління нерухомістю - “Оренда”
 10. Автоматизована система третейских судів - “Юрист”.
 11. Автоматизована система для управління діяльністю юридичної фірми.

Пропозиції щодо розробок автоматизованих інформаційно-технологічних систем

 • Системи ведення діловодства та контролю виконання робіт.
 • Системи управління бізнес-процесами.
 • Системи технологічної підготовки виробництва.
 • Системи ведення реєстрів (постачальників, виробників, продукції, послуг, дебеторів, кредиторів, тощо).
 • Системи моніторингу технологічних мереж та технологогічних об’єктів з використанням ГІС-технолгій (електронних карт територій та розташованих на них об’єктів).
 • Аналітичні системи (у тому числі факторний аналіз) та системи прогнозування.
 • Системи управління замовленнями, закупівлями, управління запасами.
 • Системи електронного документообігу.
 • Розміщення та ведення банків даних у мережі Інтернет.
 • Технологічні системи взаємодії з партнерами засобами мережі Інтернет.
 • Статистичні та аналітичні системи моделювання та прогнозування розвитку процесів.