Впровадження

Ми маємо великий досвід впровадження автоматизованих систем як в державних органах так і в приватних компаніях. В залежності від завдання та вимог замовника, процес впровадження може йти згідно з державними стандартами або по спрощеній схемі. З 01.01.2016 Україна переходить на міжнародні стандарти ISO/IEC в тому числі і у сфері розробки та впровадження програмного забезпечення.

ISO/IEC 14598-1:2004, 14598-1/6:2005, 14764-2002, 15288:2005 та інші.

Наказ Мінекономрозвитку - Національні стандарти - Міжнародні стандарти

Загальний процес впровадження автоматизованих систем згідно з вказаними стандартами та нашим досвідом поділяється на такі стадії:

Вихідні вимоги

1Встановлення переліку вимог клієнтом до програмного забезпечення та умов його функціонування. Є базою до обчислення вартості та строків виконання робіт.

Обстеження об’єкту

2 Визначення та опис бізнес-процесів підприємства яких стосується автоматизація. На цьому етапі застосовуються різні методи збору інформації від анкетування до співбесід зі співробітниками наших клієнтів. У подальшому, разом з етапом «Вихідні вимоги», слугує основою для розробки технічного завдання.

Технічне завдання або проектні рішення

3Проектна документація, яку ми розробляємо, та яка описує та регламентує усі питання щодо впровадження та функціонування програмного забезпечення. Налаштування автоматизованої системи, підготовка усіх нормативно-довідкових даних автоматизованої системи згідно з технічним завданням.

Тестування

4Тестування автоматизованої системи в умовах які максимально наближені до умов клієнтів, включаючи навантаження та даних, які відображають майбутні реальні дані.

Опитна експлуатація

5Поетапне переведення бізнес-процесів клієнтів на нову систему з підтримкою їх функціонування за старою схемою.

Промислова експлуатація

6Перехід клієнтів та перевід бізнес-процесів на використання автоматизованої системи, яка впроваджується, з використанням повної функціональності системи.

Гарантійне обслуговування

7На протязі гарантійного строку КМП «Інформпроект» виправляє усі помилки та незручності за власний рахунок та у встановлений термін (див. «Гарантія»).

Супроводження

8Після завершення гарантійного строку дозволяє підтримувати автоматизовану систему у робочому стані та розвивати її згідно з новими вимогами клієнтів. Цей етап реалізується в межах окремого договору щодо супроводження (див. «Супроводження»).

Документація, протягом впровадження, може мати різні варіанти від суворо затверджених стандартами паперових документів до електронних документів у вільній формі.

В залежності від вимог клієнтів та доцільності, будь який етап може бути пропущений, або об’єднаний з іншими етапами.