АС "Юридична фірма". Програма для юристів

Програмне забезпечення для юристів "Юридична фірма" є більше ніж просто білінгова система і забезпечує автоматизацію юридичної діяльності фірми, починаючи від надходження первинного документу, реєстрації клієнтів, юридичних справ, контролю законодавче встановлених строків, сум зборів, мит та закінчуючи статистично-аналітичним аналізом діяльності фірми.

Скорочення витрат на діловодство

за рахунок:

 • Прискорення пошуку необхідної інформації в електронному вигляді та скорочення потреби в доступі до інформації на папері.
 • Усунення потреби повторного введення інформації за принципом «Вводить один, використовують усі».
 • Прискорення підготовки стандартних документів і зменшення кількості технічних помилок завдяки використанню шаблонів.
 • Формалізації діловодства.
Підвищення керованості фірми

за рахунок:

 • Оперативного контролю за ходом робіт та витратами.
 • Контролю виконання розпоряджень, наказів.
 • Аналізу діяльності фірми за період.
Зменшення навантаження на юристів

за рахунок:

 • Створення єдиного централізованого банку даних з можливістю оперативного доступу до інформації будь-якого виду.
 • Перерозподілу функцій реєстрації, підготовки документів, обробки типізованих запитів на технічний персонал.

Переваги:

 • Єдиний інформаційний архів клієнтів, справ, документів, робіт, витрат
 • Електронний документообіг та визначення статусів документів
 • Облік виконаних робіт, витрат за часом та вартістю
 • Контроль строків відправки документів, виконання робіт сплати мит та зборів
 • Штрихове кодування паперових документів
 • Повноцінна електронна канцелярія
 • Статистика та аналітика
 • Зв’язок з системами клієнт-банк та бухгалтерії
 • Формування та друк документів по шаблонах
 • Введення даних на декількох мовах