Гарантійні забов'язання

Нижче наведено стандартний розділ з договору продажу, стосовно гарантійних зобов’язань КМП «Інформпроект». Додатки 1 та 2, містять відповідно функціональність автоматизованої системи та умови її експлуатації.

7. Гарантії та гарантійне обслуговування Системи

7.1 Продавець гарантує працездатність Системи в об’ємі функцій, які наведено у Додатку 1 до цього Договору, за умов додержання Покупцем вимог, викладених у Додатку 2 до цього Договору, впродовж 2 (двох) років з дати укладання цього Договору (Гарантійний строк обслуговування Системи).

Усі технічні помилки та випадки непрацездатності Системи під час її експлуатації, що виникли з вини Продавця, останній виправляє за свій рахунок у найкоротші строки.

7.2 При виникненні ситуації непрацездатності Системи або будь-якої іншої ситуації, пов‘язаної з Системою, що може потребувати безпосереднього втручання Продавця, Сторони діють наступним чином:

7.2.1 Покупець звертається до Продавця за телефоном, вказаним у Розділі 8 цього Договору, або іншим засобом зв‘язку, доступним Сторонам, для виконання робіт з дистанційного обслуговування;

7.2.2 У разі, якщо ситуацію, що виникла, не видається можливим вирішити в порядку, визначеному у п. 7.2.1 цього Договору, Покупець надсилає Продавцю електронною поштою запрошення (виклик) на необхідність гарантійного обслуговування;

7.2.3 Продавець максимум у дводенний строк з моменту отримання запрошення (виклику) згідно п.7.2.2 здійснює виїзд фахівця за адресою Покупця, вказаною у Розділі 8 цього Договору, для вирішення ситуації безпосередньо на технічних засобах Покупця, на яких встановлено Систему.

7.3 Якщо у ході виконання робіт згідно п.7.2.3 цього Договору будуть виявлені обставини, що вказують на причини виникнення ситуації, яку наведено у п.7.2 цього Договору, з вини Продавця, Продавець приводить Систему у роботоспроможний стан за свій рахунок у найкоротший термін.

7.4 Якщо у ході виконання робіт згідно п. 7.2.3 цього Договору будуть виявлені обставини, що вказують на причини виникнення ситуації, яку наведено у п. 7.2 цього Договору, не з вини Продавця, Покупець зобов‘язується на підставі Акту виїзду, складеного представником Продавця , оплатити усі витрати Продавця, пов’язані з таким виїздом на підставі рахунку Продавця та Акту виїзду у строк 14 (чотирнадцяти) робочих днів від дати складання відповідного Акту виїзду.

7.5 У разі невиконання Покупцем зобов‘язань згідно п. 7.4 цього Договору або у разі необґрунтованої відмови представника Покупця від підписання Акту виїзду згідно п. 7.4 цього Договору, Продавець має право припинити виконання гарантійного обслуговування за цим Договором до дати одержання оплати згідно п. 7.4 цього Договору.

7.6 У разі неодержання Продавцем належної згідно п. 7.4 цього Договору оплати більше ніж у двотижневий строк 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту складання Акту виїзду, Продавець має право припинити гарантійне обслуговування згідно цього Договору, письмово повідомивши Покупця за один тиждень до терміну припинення дії цього Договору.